CI Dialogues 2016

Sanat fuarı, sanat eserlerinin tanıtıldığı ve satıldığı bir yer olmanın çok daha ötesindedir ve bugün, sanatın iletişimi, aracılığı ve eğitimi için uluslararası bir platform olarak işlemektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin önde gelen sanat fuarı ve en önemli yıllık sanat etkinliklerinden olan Contemporary Istanbul, 11 yıldır CI Dialogues’u düzenliyor.

Bu çok kapsamlı uluslararası panel, 3 gün boyunca 50’den fazla sanat profesyonelini, sanatçıyı ve koleksiyoneri çağdaş sanatın durumunun yanı sıra ekonomisinin ve piyasasının güncel niteliklerini değerlendirmek üzere bir araya getiriyor. Program, çağdaş sanat hakkında çeşitli kavramsal çerçevelerin ele alınacağı yuvarlak masa konuşmalarını ve bununla birlikte, çağdaş sanat ve bağlamını eleştirel olarak yansıtan ve çağdaş sanat anlayışını, araştırmasını ve aracılığını yürüten fuarın özel bölümleri olan CI Design ve Plugin’i de kapsıyor.

Doç. Dr. Marcus Graf
Contemporary Istanbul Program Direktörü
13:00 - 14:00

Oturum 1: Galeri Sohbeti: Sanat piyasasının ihtiyaçları ve istekleri


Çağdaş sanatın çeşitli bağlamlarında, çağdaş sanat piyasası sanatın üretimi, karşılanması ve aracılığı için çok büyük öneme sahiptir. Bugün, çağdaş sanatın trendleri ve eğilimleri birçok kurum ve farklı aktörlere bağlı olduğu için oldukça karmaşık. Burada, sanat dünyasında modern sanat galerisi 150 yıldan fazladır önemli bir rol oynuyor. CI Dialogues’un ilk paneli günümüzün sanat piyasasının karakterini ve ticari galerilerin sahip olduğu güncel anlamı değerlendiriyor.

Konuşmacılar:
Yeşim Turanlı (Galeri Sahibi, Pi Artworks) 
Gregor Hose (Direktör, Gallery König) 
Nicholas Baker (Program Direktör, Simon Lee Galeri)

Moderatör: 
Sureyya Wille (Galeri İlişkileri Yöneticisi, Avrupa, Afrika & Orta Doğu Başkanı - Artsy)
14:20 - 15:20

Oturum 2: Günümüzde Collectible Design


Bir koleksiyon objesi olarak tasarımı ele alan panel, güncel teoriler ve pratiklere odaklanıyor. Tasarım objelerinin koleksiyonlarda nasıl yer aldığı, yıllar içinde tasarımın bu yönde nasıl geliştiği, yenilikçilerin kimler olduğu gibi soruları gündeme getiriyor. Bu önemli sorular, önde gelen tasarımcılar, uzmanlar ve tasarım galerisi sahipleri tarafından gündeme getirilip, tartışılacak. Son olarak, CI Design küratörü Susan McMurrain işbirliği ile düzenlenen panel, Production Design ve Güzel Sanatlar ile karşılaştırarak Collectible Design’ın ana hatlarını belirlemeyi amaçlıyor.      
     
Konuşmacılar:
Pierregiorgio Robino (Functional Artist Maker, Studio Nucleo)
Tamer Nakışcı (Tasarımcı, Nude) 
Nicolas Bellavance-Lecompte (Kurucu ve Direktör, Carwan Gallery Beruit)

Moderatör: 
Susan McMurrain (Küratör, CI Design) 
15:40 - 16:40

Oturum 3: Sanat Fuarlarının Gücü


Sanat fuarlarının Dubai, Bükreş ve İstanbul üzerindeki yerel ve bölgesel etkisi hakkındaki yuvarlak masa tartışması sanat fuarlarının günümüzdeki önemini inceleyecek. Bugün, sanat fuarlarının iletişim, aracılık ve çağdaş sanat satışı üzerinde yerel, bölgesel ve global etkileri bulunuyor. Sanatçıların, galerilerin ve koleksiyonerlerin önemli buluşma noktası olarak sanat fuarları çeşitli etkileri ile çok boyutlu bir karaktere sahip. Bu panel yerel, bölgesel ve global sanat sahnelerinin birbirleri ile bağlantısını analiz etmek için Dubai, Bükreş ve İstanbul’daki sanat fuarlarına odaklanıyor. 

Speakers:
Ali Güreli (Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı)
Ioana Ciocan (Direktör, Art Safari Bucharest)

Moderatör: 
Hasan Bülent Kahraman (Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Contemporary Istanbul İcra Kurulu Üyesi)
17:00 - 18:00

Oturum 4: Galata İş Melekleri


Galata İş Melekleri sanat ve girişimcilik arasındaki ilişkiyi masaya yatırıyor. Yaratıcı endüstrilerdeki startuplara yapılan yatırımla diğer startupların yatırım süreçlerindeki benzerlikler ve farklılıklara odaklanıyor.

Konuşmacılar:
Sinan Zabunluoğlu (Kurucu Ortak, iyisahne.com)
Güliz Özbek Collini (Kurucu, art50.net)
Ahu Serter (Farplas Yönetim Kurulu Başkanı, Arya Kadın Platformu Kurucusu)
Emre Kurttepeli (Yönetim Kurulu Başkanı, GBA member/angel-investors)

Moderatör:
Ata Uzunhasan (Yönetici Direktör, Galata İş Melekleri)
13:00 – 14:00

Oturum 1: Yazmanın İmkansızlığı


Günümüzde sanat eleştirisi, sanat gazeteciliği ve sanat yazımının zorlukları konulu oturum sanat yazarlarının durumunu,  bugün çağdaş sanat konusunda nasıl yazabiliriz, standartlar ve metotlar nesnel veya mutlak olmadığında değerlendirmek ve eleştirmek nasıl mümkün olur gibi sorular eşliğinde değerlendirilecek. Sanat eleştirmenlerinin özgürlüğü gibi sanat eleştirisi de krize girdiği ve meşruluğu saldırı altında olduğu için bu oturum, sanat yazımı ve eleştirisi konusunda takip edilecek olası stratejileri ve yanı sıra çağdaş sanatın çoğulcu ve heterojen söylemini değerlendiriyor.  

Konuşmacılar:
Evrim Altuğ (Kültür Sanat Servisi Şefi, Gazeteci ve Sanat Eleştirmeni, Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye AICA Türkiye Üyesi) 
Marcus Graf (Program Direktörü, Contemporary İstanbul, Sanat Yazarı, Küratör) 
Seda Yörüker (Sanat Tarihçi, Sanat Yazarı, Editör – Genç Sanat Dergisi)

Moderatör: 
Nazlı Pektaş (Sanat Tarihçisi, Sanat Eleştirmeni, AICA Türkiye Üyesi)
14:20 – 15:20

Oturum 2: Koleksiyoner Sohbeti: Bir koleksiyonu mükemmel kılan nedir?


Bu oturumda, çağdaş sanat koleksiyonerliği ve bir koleksiyonu neyin mükemmel kıldığı tartışılacak. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, çağdaş sanat koleksiyonerliği global bir fenomen haline geldi ve koleksiyoner de sanat dünyasında önemli bir figür oldu. Sanat koleksiyonerliği konusunda nicelik değil nitelik önemli olduğundan, güçlü ve zayıf koleksiyonerler arasında farklar vardır. Bu oturum, mükemmel bir koleksiyonun nasıl yaratılacağının yöntemini tartışarak çağdaş sanat koleksiyonerliğinin güncel stratejilerini inceliyor.

Konuşmacılar:
Ferit Meriçten (Yönetim Kurulu Başkanı, FERKO)
Leyla Pekin (Saha Derneği Üyesi)
Tansa Mermerci Ekşioğlu (Koleksiyoner)


15:40 – 16:40

Oturum 3: HT Bloomberg’de Sanat ve Ekonomisi


Bloomberg HT işbirliği ile hazırlanan bu panel, sanat ekonomisinin güncel durumunu ve sanat piyasasındaki güncel eğilimleri çağdaş sanatın pek çok alanından uzmanları bir araya getirerek analiz ediyor.

Konuşmacıkar:
Akbank Temsilcisi 
Ali Güreli (Yönetim Kurulu Başkanı, Contemporary İstanbul)
Nicholas Campbell (Direktör, Narcissus Arts)

Moderatör: 
Arzu Maliki (Program Sunucusu, Bloomberg HT)
 
17:00 - 18:00

Oturum 4: Crème de la Crème


Panelde Contemporary Istanbul’un yeni girişimi Collectors’ Stories projesinin biçimsel ve kavramsal vizyonları incelenecek. Contemporary Istanbul’un yeni projesi olan Collectors’ Stories Türkiye’nin önde gelen 60 çağdaş koleksiyonundan 120 eseri fuar alanında ayrılan özel bir bölümde bir araya getiriyor. Sergi, sanat koleksiyonerliği konusunda bir tartışma platformu olarak tanımlanırken diğer koleksiyonerlere de esin kaynağı oluşturacak. Panel, bu yenilikçi projenin motivasyonunu, vizyonunu ve misyonunu projeye dahil olan çeşitli uzmanları bir araya getirerek tartışıyor.

Konuşmacılar:
Mehmet Ali Bakanay (Koleksiyoner) 
Duygu Hoşgör (Sanat Danışmanı, Demsa)
Emre Dökmeci (Koleksiyoner)
Marc-Olivier Wahler (Artistik Danışman, Collectors' Stories Küratörü, Contemporary Istanbul)

Moderatör:
Marcus Graf (Program Direktörü, Collectors' Stories Genel Koordinatörü, Contemporary İstanbul) 
13:00 – 14:00

Oturum 1: What’s up, what’s hot and what’s not?


Bu panelde, İstanbul’daki galerilerin, sanatçıların ve yazarların güncel durumu analiz edilecek. İstanbul’daki sanat sahnesi içinde bulunduğu şehir kadar karmaşık ve farklı alanlardan çeşitli uzman, birçok kurum ve organizasyon yaşadığımız ve çalıştığımız çevreyi şekillendiriyor. Bu yuvarlak masa tartışması, pek çok zorluk ve krizle karşı karşıya kalan yerel sanat sahnemizin durumu ile birlikte fırsatları ve olasılıkları tartışıyor.

Konuşmacılar:
Selin Söl (Direktör, Daire Galeri) 
Ayşegül Sönmez (Sanatatak Web Magazin Kurucusu)
Ferhat Özgür (Sanatçı, Akademisyen, Yeditepe Üniversitesi)

Moderatör: 
Ali Şimşek (Sanat Eleştirmeni, Sanatonline Web Magazine) 
14:00 – 15:20

Oturum 2: 3. Istanbul Tasarım Bienali (IKSV)


Bu panel tasarım ile ilgili içerik inşası platformlarına hizmet eden çeşitli kavramları değerlendiriyor. Biennal gibi sektörel etkinlikler içerik yaratmak için önemli bir potansiyele sahipler. Bu etkinlikler, sadece entelektüel ve pratik düzeyde değil, tasarım alanında yeni yaklaşımlar getirirken aynı zamanda sektöre de katkıda bulunuyorlar. 

Konuşmacılar:
Angelo Rui (Küratör BIO –Ljubljana Tasarım Bienali)
Maja Vardjan (Küratör BIO –Ljubljana Tasarım Bienali)
Lilli Hollein (Kurucu ve Direktör, Vienna Design Week) 

Moderatör: 
Deniz Ova (Direktör, İstanbul Tasarım Bienali)
15:40 - 16:40

Oturum 3: Yeni Medya – Yeni Görünüm!


2016 CI Dialogues’un bu paneli Yeni Medya – Yeni Görünüm; Yeni Medya Koleksiyonu, Dağıtımı, Sergilenmesi ve Aracılığı konusundaki güncel durumu inceliyor. Bu panel, medya sanatçılarının çalıştığı çeşitli içerikleri ve çevreleri analiz ederken medya sanatı için özellikle galerilerin, sanat kurumlarının ve piyasanın durumunu tartışıyor.

Konuşmacılar:
Erdal İnci (Sanatçı)
Bager Akbay (Sanatçı, Eğitmen)
Ozan Türkkan (Yeni Medya Sanatçısı) 

Moderatör: 
Doç Dr. Ebru Yetişkin (İstanbul Teknik Üniversitesi)
17:00 - 18:00

Oturum 4: 1980’ler, Ankara ve Galericiliğin Bir Dönemi

1980'ler Türkiye'nin siyasal, toplumsal ve kültürel tarihinde bir dönemeç oluşturuyor. Askeri darbenin ardından gelen göreli demokratik ortamda Ankara'da birbiri ardınca yeni galeriler açıldı. Bu galeriler yeni bir sanat anlayışı oluşturdu ve temellendirdi. Bazıları kapansa bile ayakta kalan galeriler Ankara'nın ve Türkiye'nin görsel sanatlar ortamında önemli bir rol oynadı. Birer kültürel kuruma dönüştü. Panelde 1980'ler, yeni galerileri hazırlayan ortam, sorunları ve olanakları dönemi yaşamış kişilerce ele alınacak. 

Panel, Galeri Siyah Beyaz’ın unutulmaz kurucusu Faruk Sade’nin yaşamı ve daima esin veren çalışmalarına ithaf edilmiştir.

Konuşmacılar:
Nuran Terzioğlu (Galeri Apel Kurucusu)
Haldun Dostoğlu (Galeri Nev Istanbul Kurucu Direktörü)
Hasan Bülent Kahraman (Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Contemporary Istanbul İcra Kurulu Üyesi)

Moderatör: 
Evrim Altuğ (Kültür Sanat Servisi Şefi, Gazeteci ve Sanat Eleştirmeni, Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye AICA Üyesi)