CI Dialogues

Tehdit ve Kriz Zamanlarında Sanat Eleştirmenliği

Görsel sanatların değerlendirilmesine ilişkin genel ve objektif standartların kaybedilmesi ile birlikte, çağdaş sanat eleştirisi kendini büyük bir krizin içerisinde buldu. Bu travmaya ek olarak, sanat eleştirmenlerinin bağımsızlığı ve sanat eleştirisinin güvenilirliği de bugün tartışılan konular haline geldi. Oturum, günümüzde sanat eleştirisi bağlamında mümkün yöntemler ve ihtimalleri gözden geçiriyor.

Moderatör 
Ayşegül Sönmez // Sanat Eleştirmeni, Sanatatak Kurucusu 

Konuşmacılar 
Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu // Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi 
Ingo Arend // Yazar, Sanat Eleştirmeni 
Doç. Dr. Marcus Graf // Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Plato Sanat Küratörü, Contemporary Istanbul Program Direktörü 

Yeni Medya Sanatı Kürasyonu ve Koleksiyonerliği

Yeni medya sanatı, çağdaş sanata benzemesine rağmen çeşitli farklara sahiptir. Bir sanat nesnesinden çok etkileşim, hesaplama, süreç ve işleme tabi tutma ile ilgilenir. Bu anlamda sanat dünyasının sergileme, muhafaza etme, koleksiyonerlik ve kürasyona dair geleneksel yöntemlerine cesur bir şekilde meydan okur. 

Moderatör

Dr. Jussi Parikka // Winchester School of Art, Southampton Üniversitesi, Teknolojik Kültür ve Estetik Bölümü, Akademisyen 

Konuşmacılar
Dr. August Jordan Davis // Winchester School of Art, Southampton Üniversitesi, Çağdaş Kürasyon Master Program Koordinatörü 
Prof. Beryl Graham // Sunderland Üniversitesi Yeni Medya Sanatları Bölümü, Akademisyen 
Dr. Ebru Yetişkin // İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi, Plugin Direktörü 
Haro Cümbüşyan // Kurucu Direktör, Collectorspace 

* Southampton Üniversitesi, Winchester Sanat Fakültesi işbirliği ile.

Mega Etkinlik Olarak Sanat Fuarı

Sanat fuarları, geniş ölçekli sergiler ile birlikte günümüz sanat dünyasının en önemli etkinlikleri arasında yer alır. Hem bienaller kadar popüler, hem de müzeler kadar ciddi görünerek, günümüz çağdaş sanatı teori ve pratiğinin üretimi ve sunumu üzerinde büyük etkiler yaratmaktadır. Oturum, sanat fuarlarının farklı yönleri ve işlevlerine ilişkin yürütülen tartışmalara eleştirel bir katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Moderatör
Emin Mahir Balcıoğlu // Direktör, Msheireb Müzeleri, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı

Konuşmacılar
Eileen Kinsella // Kıdemli Piyasa Uzmanı, Artnet News
Kerimcan Güleryüz // Sanat Galerisi Sahibi (The Empire Project), Contemporary Istanbul Seçici Kurul Üyesi