CI Dialogues 2016

Sanat fuarı, sanat eserlerinin tanıtıldığı ve satıldığı bir yer olmanın çok daha ötesindedir ve bugün, sanatın iletişimi, aracılığı ve eğitimi için uluslararası bir platform olarak işlemektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin önde gelen sanat fuarı ve en önemli yıllık sanat etkinliklerinden olan Contemporary Istanbul, 11 yıldır CI Dialogues’u düzenliyor.

Bu çok kapsamlı uluslararası panel, 3 gün boyunca 50’den fazla sanat profesyonelini, sanatçıyı ve koleksiyoneri çağdaş sanatın durumunun yanı sıra ekonomisinin ve piyasasının güncel niteliklerini değerlendirmek üzere bir araya getiriyor. Program, çağdaş sanat hakkında çeşitli kavramsal çerçevelerin ele alınacağı yuvarlak masa konuşmalarını ve bununla birlikte, çağdaş sanat ve bağlamını eleştirel olarak yansıtan ve çağdaş sanat anlayışını, araştırmasını ve aracılığını yürüten fuarın özel bölümleri olan CI Design ve Plugin’i de kapsıyor.

Doç. Dr. Marcus Graf
Contemporary Istanbul Program Direktörü
13:00 - 14:00

Oturum 1: Galeri Sohbeti: Sanat piyasasının ihtiyaçları ve istekleri


Çağdaş sanatın çeşitli bağlamlarında, çağdaş sanat piyasası sanatın üretimi, karşılanması ve aracılığı için çok büyük öneme sahiptir. Bugün, çağdaş sanatın trendleri ve eğilimleri birçok kurum ve farklı aktörlere bağlı olduğu için oldukça karmaşık. Burada, sanat dünyasında modern sanat galerisi 150 yıldan fazladır önemli bir rol oynuyor. CI Dialogues’un ilk paneli günümüzün sanat piyasasının karakterini ve ticari galerilerin sahip olduğu güncel anlamı değerlendiriyor.
14:20 - 15:20

Oturum 2: Günümüzde Collectible Design


Bir koleksiyon objesi olarak tasarımı ele alan panel, güncel teoriler ve pratiklere odaklanıyor. Tasarım objelerinin koleksiyonlarda nasıl yer aldığı, yıllar içinde tasarımın bu yönde nasıl geliştiği, yenilikçilerin kimler olduğu gibi soruları gündeme getiriyor. Bu önemli sorular, önde gelen tasarımcılar, uzmanlar ve tasarım galerisi sahipleri tarafından gündeme getirilip, tartışılacak. Son olarak, CI Design küratörü Susan McMurrain işbirliği ile düzenlenen panel, Production Design ve Güzel Sanatlar ile karşılaştırarakCollectible Design’ın ana hatlarını belirlemeyi amaçlıyor.      
15:40 - 16:40

Oturum 3: Sanat Fuarlarının Gücü


Sanat fuarlarının Dubai, İstanbul ve Moskova üzerindeki yerel ve bölgesel etkisi hakkındaki yuvarlak masa tartışması sanat fuarlarının günümüzdeki önemini inceleyecek. Bugün, sanat fuarlarının iletişim, aracılık ve çağdaş sanat satışı üzerinde yerel, bölgesel ve global etkileri bulunuyor. Sanatçıların, galerilerin ve koleksiyonerlerin önemli buluşma noktası olarak sanat fuarları çeşitli etkileri ile çok boyutlu bir karaktere sahip. Bu panel yerel, bölgesel ve global sanat sahnelerinin birbirleri ile bağlantısını analiz etmek için Dubai, İstanbul ve Moskova'daki sanat fuarlarına odaklanıyor. 
17:00 - 18:00

Oturum 4: Galata İş Melekleri


Galata Business Angels / Galata İş Melekleri (GBA) sanat ve girişimcilik arasındaki ilişkiyi masaya yatıracak, yaratıcı endüstrilerdeki startuplara yapılan yatırımla diğer startupların yatırım süreçlerindeki benzerlikler ve farklılıklara odaklanacak. Panelde konuşmacılar arasında iyisahne.com'un kurucusu Sinan Zabunoğlu, art50.net'in kurucusu Güliz Özbek, GBA üyesi / melek yatırımcılar Ahu Serter ve Emre Kurttepeli yer alacak.
13:00 – 14:00

Oturum 1: Yazmanın İmkansızlığı


Günümüzde sanat eleştirisi, sanat gazeteciliği ve sanat yazımının zorlukları konulu oturum sanat yazarlarının durumunu,  bugün çağdaş sanat konusunda nasıl yazabiliriz, standartlar ve metotlar nesnel veya mutlak olmadığında değerlendirmek ve eleştirmek nasıl mümkün olur gibi sorular eşliğinde değerlendirilecek. Sanat eleştirmenlerinin özgürlüğü gibi sanat eleştirisi de krize girdiği ve meşruluğu saldırı altında olduğu için bu oturum, sanat yazımı ve eleştirisi konusunda takip edilecek olası stratejileri ve yanı sıra çağdaş sanatın çoğulcu ve heterojen söylemini değerlendiriyor.  
14:20 – 15:20

Oturum 2: Koleksiyoner Sohbeti: Bir koleksiyonu mükemmel kılan nedir?


Günümüzde sanat eleştirisi, sanat gazeteciliği ve sanat yazımının zorlukları konulu oturum sanat yazarlarının durumunu,  bugün çağdaş sanat konusunda nasıl yazabiliriz, standartlar ve metotlar nesnel veya mutlak olmadığında değerlendirmek ve eleştirmek nasıl mümkün olur gibi sorular eşliğinde değerlendirilecek. Sanat eleştirmenlerinin özgürlüğü gibi sanat eleştirisi de krize girdiği ve meşruluğu saldırı altında olduğu için bu oturum, sanat yazımı ve eleştirisi konusunda takip edilecek olası stratejileri ve yanı sıra çağdaş sanatın çoğulcu ve heterojen söylemini değerlendiriyor.  
15:40 – 16:40

Oturum 3: HT Bloomberg’de Sanat ve Ekonomisi


Bloomberg HT işbirliği ile hazırlanan bu panel, sanat ekonomisinin güncel durumunu ve sanat piyasasındaki güncel eğilimleri çağdaş sanatın pek çok alanından uzmanları bir araya getirerek analiz ediyor.
 
17:00 - 18:00

Oturum 4: A Cream de la Cream


Panelde CI’ın yeni girişimi Collectors’ Stories projesinin biçimsel ve kavramsal vizyonları incelenecek. Contemporary Istanbul’un yeni projesi olan Collectors’ Stories Türkiye’nin önde gelen 60 çağdaş koleksiyonundan 120 eseri fuar alanında ayrılan özel bir bölümde bir araya getiriyor. Sergi, sanat koleksiyonerliği konusunda bir tartışma platformu olarak tanımlanırken diğer koleksiyonerlere de esin kaynağı oluşturacak. Panel, bu yenilikçi projenin motivasyonunu, vizyonunu ve misyonunu projeye dahil olan çeşitli uzmanları bir araya getirerek tartışıyor.
13:00 – 14:00

Oturum 1: What’s up, what’s hot and what’s not?


Bu panelde, İstanbul’daki galerilerin, müzayede evlerinin, sanatçıların ve yazarların güncel durumu analiz edilecek. İstanbul’daki sanat sahnesi içinde bulunduğu şehir kadar karmaşık ve farklı alanlardan çeşitli uzman, birçok kurum ve organizasyon yaşadığımız ve çalıştığımız çevreyi şekillendiriyor. Bu yuvarlak masa tartışması, pek çok zorluk ve krizle karşı karşıya kalan yerel sanat sahnemizin durumu ile birlikte fırsatları ve olasılıkları tartışıyor.

14:00 – 15:20

Oturum 2: 3. Istanbul Tasarım Bienali (IKSV)


Bu panel bienal konseptini ve onun dizayn ve dünya ile olan ilişkisini tartışıyor.
15:40 - 16:40

Oturum 3: Yeni Medya – Yeni Zorluklar!


2016 CI Dialogues’un son paneli Yeni Medya – Yeni Zorluklar; Yeni Medya Koleksiyonu, Dağıtımı, Sergilenmesi ve Aracılığı konusundaki güncel durumu inceliyor. Bu panel, medya sanatçılarının çalıştığı çeşitli içerikleri ve çevreleri analiz ederken medya sanatı için özellikle galerilerin, sanat kurumlarının ve piyasanın durumunu tartışıyor.