EBRU CEYLAN "DÜNYANIN GECESİ"

Contemporary Istanbul Vakfı, fotoğraf sanatçısı ve senarist Ebru Ceylan’ın ‘Dünyanın Gecesi‘ adlı kişisel sergisini sunar

Fotoğraf sanatçısı ve senarist Ebru Ceylan’ın “Dünyanın Gecesi” başlıklı kişisel sergisi, Contemporary İstanbul Vakfı’nın ev sahipliğinde Fişekhane, Cocoon’da 28 Ağutost tarihine kadar sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, Hegel’in Tinin Fenomenolojisi adlı eserinde geçen bir metinden ilhamla, varlık ve ontoloji öncesi olduğu varsayılan ve “gece” metaforuyla kavramsallaştırılan bir “boşluktan referansla hazırlanan bir fotoğraf seçkisi sunuyor.

“Dünyanın Gecesi”nde yer alan ve sanatçının son iki yılda çektiği monokrom doğa fotoğrafları serisi, Hegel’in “gece” metaforu ile güçlendirdiği bir atmosferin şiirselliğinden izler taşıyor. Sanatçının ilham aldığı o “gece” de, her şey belli belirsiz, her şey henüz tamamlanmamış ve eksik ve her şey bir oluş içerisinde. Ceylan, aynı zamanda, Hegel’in de köşe taşlarından birini oluşturduğu felsefe disiplininin kesinlikten uzak, açık uçlu doğasıyla; sanatın çağırışımlar, metaforlar ve sorularla dolu dünyası arasındaki yakın ilişkiyi, sergi aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.

“Dünyanın Gecesi” her türden var oluşa imkân tanıyan, sözgelimi sanatçının kendini ve dünyasını yoktan var edebileceği ve nihayetinde arzuladığı o boşluğu kendisiyle doldurabileceği bir potansiyel alanıdır.

İşte bu kapkara gecedir, kendi basitliği içinde her ama her şeyi içinde barındıran, bu boş hiçliktir insan.
Hiçbiri kendine ait olmayan yahut mevcut olmayan, sonsuz bir temsiller ve imgeler zenginliğidir.
Bu gece – doğanın tam burada, fantazmagorik temsiller içinde var olan bu iç-yüzü, saf benlik – kendisini aşarak kendi etrafını kapayıveren o kapkara gecedir. o gecede, bir yerde kanlı bir baş düşer, başka bir yerdeyse ölü gibi bembeyaz bir siluet ansızın peyda olur, düşen başın dibinde yine ansızın bitiverir ve bir anda yok olur. Bu geceyi görebilmenin tek yolu, insanın gözlerinin içine, korkunç ve dehşetengiz bir karanlığa dönüşen bu kara geceye dolaysızca bakmaktır.” – Hegel / Tinin Fenomenolojisi

​Ebru Ceylan’ın “Dünyanın Gecesi” başlıklı kişisel sergisini 28 Ağustos tarihine kadar pazartesi günleri hariç 11.00 – 17.00 arası Fişekhane, Cocoon’da ziyaret edebilirsiniz.