CANAN TOLON "LIMBO"

Contemporary Istanbul Vakfı, Canan Tolon’un Limbo başlıklı Fişekhane’deki Cocoon’a özel ürettiği büyük ölçekli enstalasyonunu 31 Mayıs tarihine kadar sanatseverlerle buluşturuyor.

Canan Tolon’un 1997’de yayımladığı kitabı ile aynı adlı mekânsal enstalasyonu Limbo, yaşamın döngüsünü merkeze alarak izleyiciyi yaşam ve ölüm gibi zıtlıkların da içinde bulunduğu bir yolculuğa çıkarıyor. Kendisini sürekli yenileyen doğanın ve zamanın bıraktığı izleri yansıtarak varoluşun birbirleri üzerindeki etkisini, direncini ve belirsizliğini vurgulayan Limbo, izleyiciye yaşam ve ölüm arasındaki yakınlığı deneyimleme fırsatı veriyor. Tolon’un enstalasyonu sıraladığı salıncakların çim ve su gibi doğal malzemelerle ve mekânın doğal koşullarıyla etkileşimini gösteriyor.

Sanatçı, izleyicinin sergide suyun metal salıncaklara yaptığı korozyon ve aşınma hâli üzerinden doğayı, çevreyi ve yaşamı yeniden düşünmesini sağlıyor. Ayça Okay’ın küratörlüğünü yaptığı Limbo, yer aldığı Fişekhane’nin 18 ve 19. yüzyılda mühimmat, fişek ve ordunun ihtiyacı olan metal aksanların üretim yeri olma özelliğine gönderme yaparak, yaşam - ölüm ve inşa etme - yıkım gibi zıtlıkların hayatımızın her daim bir parçası olduğu gerçeğine dikkat çekiyor. İzleyici sergi boyunca metalin giderek paslanmasına, çimlerin büyümesine ve zaman içerisinde kuruyarak ölmesine sergi boyunca tanıklık ederek, zamanın ve hayatın döngüsünün bir parça hâline gelecek.