MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
SATICI

Satıcı Şirket                           : İKON FUARCILIK HİZMETLERİ A.Ş.
Adres                                         : Gümüşsuyu Mah. İnönü Cd. 57/7 Beyoğlu / İstanbul
Telefon                                     : +90 212 244 7171
E-posta                                   : [email protected]

TÜKETİCİ / MÜŞTERİ / ALICI

Tüketici (Müşteri ya da Alıcı) etkinlik biletini SATICI’nın web sitesi ya da mobil uygulaması aracılığı ile satın alan kişidir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu, Müşteriye, www.contemporaryistanbul.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda, etkinlik bileti alınmasına ilişkin olarak bilet satılması hizmeti olup; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

GENEL HÜKÜMLER

 • Müşteri, www.contemporaryistanbul.com adlı internet sitesinde yer alan “Kullanım Koşulları”, “Ön Bilgilendirme Metni”, “Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Bilgilendirme- Aydınlatma Metni” ve “Veri Politikası”nı  okuduğunu ve işbu belgeler hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu işbu Sözleşme ile kabul ve beyan etmektedir.
 • Müşteri, etkinlik biletinin internet sitesi üzerinden fiyatını görebilecektir.
 • Etkinlik biletleri, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yalnızca banka kartı veya kredi kartı ile satın alınabilir. Müşteri, internet üzerinden bilet satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercih etmesi için kredi kartı veya banka kartı seçenekleri sunulacaktır. Müşteri, bu kredi kartı veya banka kartı seçeneğinden kendisine uygun olanı tercih edecek işlemini tamamlayacaktır.
 • Bilet fiyatlarına KDV dahildir. Bilet satış hizmetine ilişkin ücrette ve yönetimde her zaman ve önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı münhasıran SATICI’ya aittir.
 • www.contemporaryistanbul.com sitesi üzerinden işlem gören her bilet için, SATICI tarafından belirlenen bir hizmet bedeli alınmaktadır. Kullanıcı, www.contemporaryistanbul.com web sitesinden bilet satın almakla, bu bedelleri ödemeyi kabul etmiş sayılır.
 • Gününde ve saatinde kullanılmayan etkinlik biletleri geçersiz olup, hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.
 • SATICI’nın en fazla bilet satın alma uygulaması, kötüniyetli satışları önlemek amacıyla uygulanmaktadır. Müşteri, satın almış olduğu biletleri karaborsa yolu ile ya da her ne nam altında olursa olsun kanuna aykırı olarak satamaz.
 • SATICI, web sitesi ya da uygulamada ortaya çıkabilecek teknik, yazılımsal ya da her ne suretle olursa olsun olası hata, kusur ve ihmallerden veya bilgi eksikliğinden ve gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz.
 • SATICI’ya ait web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden alınan etkinlik biletleri sadece dijital bilet olarak tüketicinin SATICI’ya bildirdiği mail adresine gönderilecektir. Fiziki bilet temini sağlanmayacaktır.
 • Biletlerinizin tarih ve zaman aralığını kontrol etme ve uygun şartlarda muhafaza yükümlüğü tamamen Tüketici’ye aittir. Tüketicinin herhangi bir şekilde ulaşamadığı ya da kaybettiği biletlerden dolayı SATICI hiçbir şekilde sorumlu değildir ve böyle bir durumda Tüketici’ye yeni bir bilet verilmeyecek ve/veya bilet değişimi yapılmayacaktır.
 • Etkinlik Organizatörü çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü organizatör belirler ve duyurur. Etkinliğin iptal edilmesinden ve/veya etkinlik tarihinin değiştirilmesinden SATICI sorumlu değildir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda bilet sahibi Tüketicileri söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul çaba gösterilecektir.
 • Tüketiciler SATICI’dan gelebilecek bildirimleri takip edebilmek ve zamanında haberdar olabilmek SATICI’ya bildirdiği iletişim bilgilerinin güncel ve doğru olduğundan emin olmalı ve aynı zamanda söz konusu iletişim kanallarını kontrol etmeli, SATICI’nın mail ya da mesajlarınızın çöp kutusuna / önemsizler klasörüne düşmediğinden emin olmalıdır. Bu konuda SATICI’ya hiçbir sorumluluk yükletilemez.
 • Etkinliğin iptali ve/veya ertelenmesi haricinde, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin "Cayma Hakkının İstisnaları" başlıklı 15/g maddesi uyarınca Tüketici’nin cayma hakkı bulunmamaktadır. Bu konuda gerekli yasal ön bilgilendirme Tüketici’ye yapılmıştır.
 • Etkinlik mekânında kamu güvenliğini sağlamak amacıyla girişte güvenlik araması ve kimlik doğrulaması yapılmaktadır. Dolayısı ile Tüketici, siparişi tamamlamadan ve bileti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Bilgilendirme – Aydınlatma Metni”ni, “Web Sitesi / Mobil Uygulama Kullanım Koşulları”nı, “Tüketici Ön Bilgilendirme Formu”nu ve SATICI’nın web sitesinde yer alan“Veri Politikası”nı dikkatlice okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir.
 • Tüketici, kişisel bilgilerini online satış işlemini gerçekleştirebilmek için SATICI ile paylaşmak istemediği için bilet satışı yapılamayacak olursa bu durumdan SATICI sorumlu tutulamaz.
 • Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar, Etkinlik Organizatörü'nün ve etkinlik mekanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Bilet kontrolü ile etkinlik mekanına girişten sonra Tüketici’nin dışarı çıkması halinde Tüketici yeniden etkinlik mekanına alınmayacaktır.
 • Etkinlik mekânında sergilenen ve/veya satışa sunulan sanat eserleri ve dekor amaçlı kullanılan tüm eşyalar yüksek değeri haiz olup, etkinliğe katılan Tüketici bu eser ya da eşyalara zarar verirse bu zararlardan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Etkinlik Organizatörünün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.
 • Etkinlik Organizatörü, engelli bireylere rehberlik eden eğitimli köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilir.
 • Etkinlik Organizatörü, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekâna sokulmasını yasaklayabilir. Etkinlik mekânında satılan yiyecek ve içeceklerden ve/veya başkaca ürünlerden SATICI sorumlu değildir.
 • Etkinlik mekânı, Etkinlik Organizatörü ve SATICI, müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez. Tüketici, etkinlik mekânında tüm şahsi eşyalarından tek başına sorumlu olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Etkinlik mekanına özel araçları ile gelecek Tüketiciler otopark, vale vs. giderler ve/veya araçlarının uğrayabileceği herhangi bir zarardan tek başına sorumlu olup bu konuda SATICI’ya hiçbir talep yöneltemezler. Nitekim SATICI, etkinlik bileti üzerinde yazılı bedel dışında, mekâna, mekânda sunulan hizmetlere, etkinliklere/ etkinlik içeriklerine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir.
 • Web sitemiz ve mobil uygulamamız Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olup, metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınır.
 • SATICI, “Tüketici Ön Bilgilendirme Formu” ile Tüketici’yi önceden bilgilendirmiş ve ön bilgilendirme yükümünü yerine getirmiştir. Ayrıca SATICI, “Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Bilgilendirme – Aydınlatma Metni” ile KVKK konusundaki yükümlülüğünü de yerine getiriş olup Tüketici’yi bu konuda daha detayklı bilgi alabilmesi için web stesinde yer alan Veri Politikası metnini incelemeye yönlendirmektedir. Öte yandan “Web Sitesi / Mobil Uygulama Kullanım Koşulları” da yine Tüketici için hazırlanan yasal bilgilendirme metinlerinden bir diğeridir. Tüm bu metinler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, Tüketici SATICI ile sözleşme akdederek bilet satın aldığında kendisinden KVKK kapsamında “Açık Rıza” da alınmaktadır. Bu nedenle Tüketici, bilet satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri ve satın aldığınız hizmet hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılır ve bu maddenin yazılı delil niteliğinde olduğunu peşinen kabul eder.  

GENEL HÜKÜMLER

 • 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan alışveriş yapamaz.
 • Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde TÜKETİCİ’nin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Bu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI                                                                                                         TÜKETİCİ
İKON FUARCILIK HİZMETLERİ A.Ş.